Aktualności

X Jubileuszowe Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee - Człowiek - Filozofia

Temat w roku 2019 to:

Temat: Człowiek w świecie - odkrywanie i przekraczanie granic

Wtorek
- 16 lipca 2019

 7.30 - Msza św.
 8.00 - Śniadanie
 9:00 - Granice w działaniu i postępowaniu. Gospodarka i Polityka I
          prowadzenie - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)

Referaty:
          Liberalne prawa naturalne i autokreacja moralna
          - prof. Andrzej Bryk (UJ, Kraków)
         
Granice prawa stanowionego w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu  
          - prof. Paweł Skrzydlewski (PWSZ, Chełm)
          Między godnością a wolnością człowieka: prawne granice medycznego wspomagania prokreacji
         
- dr Małgorzata Gałązka (KUL, Lublin)
          Związki polityki, moralności i ekonomii. Koncepcje torysowskich tradycjonalistów
         
- dr Przemysław Piotrowski (UWM, Olsztyn)
          Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła
         
- prof. Anna Musiała (UAM, Poznań)

          dyskusja i przerwa kawowa

Problem granic moralnych w polityce. Rozważania na przykładzie nacjonalizmu polskiego, niemieckiego i ukraińskiego
- prof. Mieczysław Ryba (KUL, Lublin)
Pax Americana i Pax Iranica - granice napięcia ideologicznego i politycznego na Bliskim Wschodzie
- mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)
Sytuacja gospodarcza Polski w roku wyborczym
- prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)
O roli i charakterze prawnym kodeksów postępowania w polityce i biznesie
- dr Robert Tabaszewski (KUL, Lublin)

 dyskusja

13:00 - Obiad

15:00 - Sesja popołudniowa - Gospodarka i Polityka II
           prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)

Referaty:

Chiny kontra reszta świata – kolejna odsłona
- prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)
Efekt przewagi kapitału i korzyści w globalnej konkurencji
- prezes Ryszard Florek (FAKRO, Nowy Sącz)
- dyr. mgr Katarzyna Tomoń (FAKRO, Nowy Sącz)

Czego uczą nas niepowodzenia gospodarcze II RP ?
- mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)
XXX lat Polskiej przedsiębiorczości
- mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)

Dyskusja

19.00 - Kolacja
20.00 - Historia naukowego poszukiwania Adama
          
- Ks. mgr Stanisław Pietrzak (WSD, Tarnów)

 

cały program jest na http://seminarium.stary.sacz.pl

Załączniki