Zarząd SG-MałopolskaPrezes

- Stanisław F. Sukiennik

Wice-prezesi

- Bogdan Jamiński
- Piotr Wolak
- Janusz Brongiel

Członkowie zarządu

- Danuta Sobczyńska
- Andrzej Grygiel
- Rafał Świerczek

Komisja rewizyjna

- Marek Sekuła - przewodniczący
- Jolanta Kosmalska
- Zygmunt Kwit