O Samorządzie

Samorząd Gospodarczy Małopolska

jest odpowiedzią sądeckich przedsiębiorców na coraz silniejszą potrzebę organizowania się w struktury pozwalające zadbać o interesy nas wszystkich: pracodawców, pracowników oraz konsumentów.

Wszystkie te trzy grupy mają dziś na poziomie lokalnym wspólny interes.
Wszystkie te grupy są od siebie nierozerwalnie zależne, choć niekoniecznie dziś wszyscy jeszcze rozumieją, że stanowią system naczyń połączonych.
Sukces jednej grupy, przekłada się w prosty sposób na satysfakcję i korzyści pozostałych.
Oczywiście tworzenie organizacji Samorządu Gospodarczego nie jest pomysłem nowym ani odkrywczym.
Mamy jednak wrażenie, że dotychczasowe zrzeszenia się przedsiębiorców i ich propozycje działania w jakimś sensie wyczerpały się. Dzisiejsze realia gospodarcze – w pierwszej kolejności handel i usługi – są kompletnie inne niż te, które pamiętamy jeszcze sprzed kilku lat.
Ta sytuacja wymaga od nas nowych pomysłów i innych działań. Polski, w tym sądecki sektor handlu, rzemiosła i usług stanął wobec ograniczonych możliwości rozwoju na niespotykaną dotychczas skalę.
Dlatego chcemy zaproponować nową formułę zadbania o nasze wspólne interesy.
Samorząd  Gospodarczy Małopolska to dziś już ponad sto firm, stu przedsiębiorców myślących podobnie i stawiających sobie podobne cele.
( To także grono kilku tysięcy zatrudnionych w tych firmach pracowników – najczęściej mieszkańców Sądecczyzny).

Korzyścią związaną z Samorządem Gospodarczym Małopolska dla każdego uczestnika musi być poczucie, że realizuje w sposób niestandardowy coś ważnego. Niech każdy zacznie od siebie. Co będzie dla nas korzyścią?
Większe otwarcie lokalnego rynku na nasze produkty, nasze usługi i wszelkie przejawy aktywności gospodarczej.
Pokażmy, że działający tu przedsiębiorcy potrafią się wspierać tak, jak legendarna wręcz w takiej solidarności gospodarczej Wielkopolska czy gminy żydowskie.
Wszyscy partnerzy naszego przedsięwzięcia muszą mieć poczucie uczestniczenia w łańcuchu wymiernych korzyści – kupując u sąsiada wzmacniam ekonomicznie jego firmę, korzystając jednocześnie z systemu zniżek i rabatów oferowanych w ramach Samorządu Gospodarczego Małopolska. Każdy z uczestników tego programu oferuje rabaty pozostałym.
Dzięki temu prostemu mechanizmowi, powstaje szansa na lokalne ożywienie gospodarcze, zwiększony popyt na towary i usługi.
Większe obroty i zyski lokalnych przedsiębiorców, to nowe miejsca pracy, wyższe wynagrodzenia poprzez systemy premiowania pracowników związane z efektywnością pracy (albo udział w zysku).

Tym sposobem przedsiębiorcy dadzą wyraźny sygnał: poczuwamy się do odpowiedzialności za lokalną wspólnotę. Nie czekając na polityków, ustawy i odgórne regulacje chcemy zaproponować szereg działań, dzięki którym nasze życie tutaj ma szansę stać się łatwiejsze.
Mamy świadomość potrzeby równowagi na rynku, dlatego Samorząd Gospodarczy Małopolska to propozycja kierowana nie tylko do dużych przedsiębiorców. Ważna jest aktywność średnich i małych firm, a także tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Nasza propozycja jest następująca – chcemy skupić z naszego regionu firmy dla zrealizowania konkretnego lokalnego celu. Kto nam może pomóc w realizacji naszych celów?
My sami! Przedsiębiorca czuje się pewniej, kiedy wie, że za jego plecami stoją inni przedsiębiorcy, którzy w trudnych momentach będą się wzajemnie wspierać.

Jednym z celów jakie sobie stawiamy jest budowanie wspólnego wewnętrznego rynku.

Wszyscy zarabiamy pieniądze w Nowym Sączu, ale często – z różnych względów – wydajemy je z dala od Nowego Sącza. Dlaczego, skoro istnieją tu firmy i przedsiębiorstwa zaspokajające większość potrzeb każdego z nas. Dlaczego nie skorzystać z ich oferty? W większości
przypadków tylko się nam wydaje, że gdzie indziej jest taniej i lepiej. Polskie przysłowie mówi:
„Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”.

Niebawem opublikujemy listę firm należących do Samorządu Gospodarczego Małopolska. Korzystając z ich usług, kupując wytwarzane
przez nich towary (świadomie) tworzymy lokalną jakość gospodarczą.

Tworzymy Sądecki Produkt Lokalny!

Przyłącz się do nas,

czekamy na Ciebie!

 

artykuł zamieszczony na www.dts24.pl