Aktualności

IX Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee - Człowiek - Filozofia

15.00 -  Wolność a gospodarka (ekonomia)
            - prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)

Referaty:

           Wolność gospodarcza a polityka gospodarcza państwa
           - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
           100 lat polskiej gospodarki
           - mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)
          
Euro i syndrom drugotrwałej utraty konkurencyjności międzynarodowej
           - mgr Stefan Kawalec (b. min. finans. RP, Warszawa)

                     Dyskusja i przerwa kawowa

 Prawne aspekty odznaczania osób szczególnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej
 
- dr Robert Tabaszewski (KUL, Lublin)
 Wolność menedżera w zglobalizowanym świecie
 - dr Stanisław Ciupka (WSEH, Bielsko-Biała)
Stosunki polsko-irańskie. Polityka, handel, kultura.  
- mgr Jakub Gajda (UŁ, Łódź)

            Dyskusja

19.00 - Kolacja

20.00 - Wolność gospodarcza w praktyce - dyskusja panelowa "Pomyśl o Przyszłości"
prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
i Janusz Komurkiewicz (członek zarządu FAKRO)
oraz Bożena Damasiewicz (prezes fundacji "Pomyśl o Przyszłości", Nowy Sącz)


Uczestnicy: J. Michałowski, S. Kawalec, J. Silski, J. Komurkiewicz

więcej na stronach : www.seminarium.stary.sacz.pl