Aktualności

Spotkanie Zarządu SG - Małopolska

Szanowny Pan/Pani,

Zapraszam na kolejne spotkanie Zarządu Samorządu Gospodarczego - Małopolska.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 lutego 2014r w Opoce - Stary Sącz o godz. 17:00

Planowany program spotkania:
1. - Otwarcie posiedzenia Zarządu
2. - Przyjęcie porządku obrad
3. - Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
4. - Przedstawienie informacji o realizacji uchwał i decyzji z poprzedniego posiedzenia Zarządu
5. - Sprawy organizacyjno-samorządowe
6. - Sprawy finansowo-księgowe - aktualna sytuacja finansowa organizacji
7. - Sprawy branżowe
    a) - zatwierdzenie kandydatur nowych członków
    b) - aktualna korespondencja branżowa
8. - Wolne wnioski
9. - Zakończenie

z poważaniem
Stanisław F. Sukiennik