Aktualności

WAŻNE - 1 sierpnia 2017r spotkanie w Centrum OPOKA w Starym Sączu


Wtorek – 01 sierpnia 2017 - Centrum OPOKA

  7.00 - Msza św.
  9.00 - Ekonomia i życie społeczne
             prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)

Referaty:
            Polityka gospodarcza Polski ostatnich lat
            - prof. Jerzy Michałowski (KUL, Lublin)

            Polityka społeczna Polski - program za życiem
            - Sekr. Stanu MRPiPS mgr Krzysztof Michałkiewicz (min. RP, Warszawa)

            Euro jako zagrożenie dla integracji europejskiej
         - mgr Stefan Kawalec (b. minister finansów RP, Warszawa)


            Strefa euro – integracja czy dezintegracja?
          - dr Henryk Siodmok (prezes Grupy Atlas, Łódź)

            Pęknięcia i nowe konstrukcje geopolityczne na Wschodzie Europy
          - prof. Włodzimierz Osadczy (dyr. OBWCU KUL, Lublin)

  Dyskusja i przerwa kawowa

          ORDO Liberalizm - społeczno-rodzinna gospodarka rynkowa?
          - mgr inż. Jacek Silski (Wlkp.Zw.Pracodawców, Poznań)

           Uwagi o sprawiedliwości społecznej i jej zasięgu          
          - prof Krzysztof Wroczyński (KUL, Lublin; Warszawa)

          Myśl społeczno - polityczna KOR i KSS,
          między socjalizmem a chrześcijańską demokracją

          - mgr Dominik Bień (UG, Gdańsk)


          Solidarność w globalnym świecie.Encykliki społeczne o solidarności
          - mgr Paweł Siek (UM, Lublin)


Dyskusja

           20.00 - Dyskusja panelowa "Pomyśl o Przyszłości"
           prowadzenie - prof. Jerzy Michałowski - (KUL, Lublin)
           i Bożena Damasiewicz (prezes fundacji "Pomyśl o Przyszłości", Nowy Sącz)

Uczestnicy: J. Michałowski, K. Michałkiewicz, S. Kawalec, H. Siodmok, J. Silski,
                  K. Gintrowska, B. Damasiewicz, J. Komurkiewicz, K. Wroczyński, C. Ritter


Cały program seminarium znajduje się pod adresem:

http://www.seminarium.stary.sacz.pl/pl/98654/0/Program.html

z poważaniem
Zarząd SG-Małopolska