Aktualności

Sądecki bon zakupowy

Samorząd Gospodarczy Małopolska oraz Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu przy udziale Fundacji Pomyśl o Przyszłości są pomysłodawcami i organizatorami działania, które w sposób praktyczny wpłynie na pozytywne zmiany postaw konsumentów i przyniesie wszystkim uczestnikom wymiernych korzyści.

Korzyści z Sądeckiego Bonu Zakupowego:

- wzrost obrotów i rentowności

- wzrost licby klientów

- dodatkowa reklama

- promocja swojej firmy i wspomaganie lokalnego rynku

- uczestnictwo w pierwszym takim projekcie w Polsce

Operatorem projektu jest Wydawnictwo DOBRE, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego.
W ramach promocji planujemy przeprowadzić liczne publikacje, spotkania z młodzieżą szkolną, konkursy dla młodzieży i warsztaty. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie również dodatkowa wartość projektu, jaką jest wzrost wiedzy i zaangażowania mieszkańców w gospodarcze zagadnienia dotyczące  naszego regionu i naszego bogactwa jakim są „sadeckie specjalności”. Mamy nadzieję zrealizować te działania wspólnie z Władzami Miasta oraz Powiatu. Zakres naszych działań zależy od skali zaangażowania partnerów, którzy przystąpią do projektu.

Galeria zdjęć