Aktualności

Spotkanie Integracyjne Samorządu Gospodarczego "Małopolska"

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na spotkanie integracyjne Samorządu Gospodarczego - Małopolska, aby podzielić się naszymi sprawami bieżącymi oraz spotkać z innymi przedsiębiorcami, którzy obecnie angażują się w Małopolskie Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców.
Spotkanie odbędzie się w Żegiestowie Zdroju - Łopata Polska w dniu 23.05.2015 r.

PROGRAM SPOTKANIA - ŻEGIWSTÓW-2015

9.00 Rozpoczęcie - Msza Święta z kazaniem w Kościółku Zdrojowym św. Kingi w Żegiestowie Zdroju
10:00 Przejazd do Domu Wczasowego - Rydz - Żegiestów - Łopata Polska 32, 33-370 Muszyna, tel: Tel. (018) 471-72-91 lub 506026851
10.30 Prezentacja uczestników przy kawie - Dom Wczasowy "Rydz" w Żegiestowie:
11.00 Prelekcja na temat "Powołanie lidera biznesu" - Ks. Grzegorz Piątek (koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców)

Temat: Proponuję, by spojrzeć na swoją działalność z nowej perspektywy - perspektywy powołania. Bycie liderem, prowadzenie firmy, zarządzanie
dobrami i ludźmi jest pozytywnie oceniane zarówno przez Pismo Święte, jak i przez Kościół. Warto uświadomić sobie, że mogę się zbawić przez to,
co robię, a nie pomimo tego, co robię. Potwierdza to przykład takich przedsiębiorców jak Andreas Widmer czy Robert Jr. Ouimet, do których nauczania i życia będziemy się odwoływać.
Ks. Grzegorz Piątek, sercanin, ur. w 1962 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach zakończył w 1988 roku uzyskując stopień magistra teologii i przyjmując święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterza i katechety rozpoczął w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Po roku został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej, które ukończył w Accademia Alfonsiana w 1991 roku. Od powrotu do Polski prowadził wykłady z teologii moralnej ogólnej w seminarium duchownym w Stadnikach. W roku 1993 włączył się w organizowanie Wydawnictwa Księży Sercanów, w którym pracował do 2001 roku, pełniąc m.in. funkcje redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Czas Serca” i dyrektora wydawnictwa. W latach 2003-2013 pełnił funkcję sekretarza i kapelana kard. Stanisława Nagiego SCJ. Od 2002 roku jest koordynatorem Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent".

13.00 Poczęstunek przy grillu i indywidualne rozmowy

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału ze względów organizacyjnych.

Z poważaniem
Zarząd SG-Małopolska