Aktualności

Spotkanie członków Zarządu Samorządu Gospodarczego Małopolska

Spotanie Zarządu Samorządu Gospodarczedo "Małopolska" odbyło się 22.04.2015r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i powitanie członków Zarządu

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie kworumdo wazności obrad i podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 25-02-2015r.

5. Przedstawienie Nowego pomysłu związanego z Projektem unijnym dla Samorządu Gospodarczego "Małopolska"

6. Omówienie spraw związanych z Programem "Bon Towarowy"

7. Aktualne sprawy członkowskie

8.Przedstawienie bieżących problemów gospodarczych regionu.

9. Omówienie Spraw organizacyjnych.

10. Zamknięcie posiedzenia.